Начало » Продукти » Хидроизолации PLUVITEC » SBS мембрани

обратно »

SBS мембрани


SBS- модифицирани битумни еластомерни мембрани PLUVITEC

Характеристика

и стандарт

Мерна единица

TECH 100

TECH 500

TECH 1000

TECH 3000

P

V

PA

VA

P

V

PA

VA

P

V

PA

VA

P

V

PA

VA

Повърхност


-

РЕ филм

РЕ филм


шисти


шисти

РЕ филм

РЕ филм


шисти


шисти

РЕ филм

РЕ филм


шисти


шисти

РЕ филм

РЕ филм


шисти


шисти

Тегло

N 1849-1)


кг/м2


-


-

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5


-


-

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5


-


-

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5


-


-

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5

Дебелина

N 1849-1)


мм

3

4

5

2

3

4


-


-

3

4

5

2

3

4


-


-

3

4

5

2

3

4


-


-

3

4

5

2

3

4


-


-

Якост на опън при скъсване

N 12311-1)

- надлъжно

- напречноN/5 cm.
500

400
350

200
500

400
350

200
650

500
350

200
650

500
350

200
700

550
350

200
700

550
350

200
750

600
350

200
750

600
350

200

Макс. удължение при скъсване

- надлъжно

- напречно


%40

402

240

402

245

452

245

452

245

452

245

452

245

452

245

452

2

Якост на раздиране

N 12310-1)

- надлъжно

- напречноN
140

140
80

80
140

140
80

80
170

170
80

80
170

170
80

80
180

180
100

100
180

180
100

100
210

210
100

100
210

100
100

100

Статична устойчивост на пробиване

N 12730)кг.155155155155155155155155

Топло-

устойчивост

N 1110)


С0+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000


+1000

Огъваемост при отрицателна температура

(EN 1109)


С0


-100


-100-100


-100


-150


-150


-150


-150


-200


-200


-200


-200


-250


-250


-250


-250

Стабилност на размерите

(EN 1107-1)


%


L+0.4

Т+0.4


-


L+0.4

Т+0.4


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


ЗАБЕЛЕЖКA: Р- армировка от (комбиниран) полиестер/V- армировка от стъклен воал/А- посипка от минерални шисти