Начало » Продукти » Хидроизолации PLUVITEC » АРР мембрани

обратно »

АРР мембрани


APP- модифицирани битумни мембрани, пластомерни (SUPERTORCH) и

еласто- пластомерни (SINTEC, PLUSGUM, ULTRATEC)

Характеристика

и стандарт

Мерна единица

SUPERTORCH

SINTEC

PLUSGUM

ULTRATEC

P

V

PA

VA

P

V

PA

VA

P

V

PA

VA

P

V

PA

VA

Повърхност


-

талк

талк

шисти

шисти

талк

талк

шисти

шисти

талк

талк

шисти

шисти

РР

талк

талк

шисти

шисти

Тегло

N 1849-1)


кг/м2

3

4

3

4

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5

3

4

5

3

4

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5

3

4


3

4

4

4,5

5


4-


-

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5

Дебелина

N 1849-1)


мм


-


-


-


-


-


-


-


-

3

4


-


-


-

3

4

5

2

3

4


-


-

Якост на опън при скъсване

- надлъжно

- напречноN/5 cm.480

380350

200480

380350

200500

400350

200500

400350

200500

400300

200500

400300

200750

600350

200750

600350

200

Макс. удължение при скъсване

- надлъжно

- напречно


%40

402

240

402

240

402

240

402

235

352

235

352

245

452

245

452

2

Якост на раздиране

N 12310-1)

- надлъжно

- напречноN
120

120
80

80
120

120
80

80
120

120
80

80
120

120
80

80
140

140
80

80
140

140
80

80
170

170
80

80
170

170
80

80

Статична устойчивост на пробиване

N 12730)кг.105105105105105105155155

Динамична устойчивост на пробиване

N 12691)


мм.


2030


2030


2030


2030


2030


2030


2030


2030

Огъваемост при отрицателна температура

(EN 1109)


С0


00


0000


00


-50


-50


-50


-50


-100


-100


-100


-100


-150


-150


-150


-150

Стабилност на размерите

(EN 1107-1)


%


L+0.4

Т+0.4


-


L+0.4

Т+0.4


-


L+0.4

Т+0.4


-


L+0.4

Т+0.4


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


L+0.3

Т+0.3


-


ЗАБЕЛЕЖКA: Р- армировка от (комбиниран) полиестер/V- армировка от стъклен воал/А- посипка от минерални шисти