Начало » Продукти » ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ

обратно »

ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ


Теоретично различаваме два основни вида покривно озеленяване- екстензивно и интензивно.
Екстензивният тип покрив изисква минимални грижи, защото се използват непретенциозни сухоустойчиви растителни видове- сукуленти (т.е. растения, които задържат голямо количество вода в листата си), предимно седуми, както и полски цветя. Тези растения имат много плитка и хоризонтална коренова система и се нуждаят от беден почвен слой с дълбочина само 7-10 см. Образуват красив цветен килим- височината на седумите е 5-6 см., полските цветя също са ниски. 
Интензивните зелени покриви са с трева, цветя, храсти и дори дървета с плитки корени. Почвеният слой е по- качествен, обикновено между 20 и 60 см. Такъв вид растителност изисква повече грижи- поливане, косене, рязане, разсаждане, торене...
Възможни са и комбинации между двата типа, например на покрив с екстензивна растителност се оформят/изграждат зони за храсти и цветя.
Двата типа покриви поставят различни изисквания към носимоспособността на конструкцията- обикновено системата за екстензивен покрив при максимално поели вода почвен слой и дренажни елементи тежи между 80 и 120 кг./м2, а при интензивния тези стойности са 180- 350 кг./м2.
 
Схематично, системата на зеления покрив е (от стоманобетонната покривна плоча нагоре):
- парокондензна мембрана
- топлоизолация;
- замазка за наклон;
- хидроизолационна мембрана- 1 или 2 слоя;
- защитен полиестерен геотекстил;
- дренажен елемент;
- филтърен полипропиленов текстил;
- почвен слой;
- растителност.
 
ИЗОТРЕЙД ЕООД предлага доставка на сертифицирани материали и изпълнение на зелени покриви с:
- кореноустойчиви хидроизолационни мембрани- битумни, PVC и FPO;
- геотекстили за защитен и филтърен слой;
- дренажни елементи от HDPE с различен капацитет на задържане и отвеждане на дъждовната вода- за екстензивен и интензивен тип растителност, както и за зони с пешеходен и автомобилен трафик (над подземни гаражи);
- отводнителни сифони (воронки) и предпазни/контролни шахти за тях;
- аксесоари- разделителни лайстни и др.
 


Документи: