Начало » Сертификати за SRI (Solar Reflectance Index) на PVC и FPO хидроизолациите на BAUDER

обратно към всички новини »

Сертификати за SRI (Solar Reflectance Index) на PVC и FPO хидроизолациите на BAUDER

10/02/2012


След производството на PIR топлоизолации и системите за озеленени покриви, през последните две години BAUDER развива ново "зелено" направление, свързано с енергийната ефективност на сградите- фотоволтаични панели, системи за техния монтаж и хидроизолационни мембрани с максимално светлоотразяваща повърхност за плоски покриви.

В края на 2011 год. лицензираната лаборатория по енергийна ефективност към Техническия факултет на Университета на Модена и Реджо Емиля в Италия проведе тестове и издаде доклади, определящи светлоотразителните и топлоизлъчващи свойства, както и индексите на отразяване на слънчева светлина (SRI- Solar Reflectance Index) на PVC хидроизолационните мембрани от серията THERMOFOL U и FPO мембраните THERMOPLAN T-SV и новата THERMOFIN F- специално разработена във вариант с бял цвят на горната повърхност. Величините на тези индекси определят мембраните на BAUDER като особено подходящи за използване на покриви с фотоволтаични панели и "зелени сгради", сертифицирани по американската система за оценка LEЕD, британската BREAM или немската DGNB.